Liên hệ

 • Chăm sóc khách hàng

  Điện thoại: +84 236 3 944 488

  Fax: +84 236 3 944 488

  Email: info@brilliantmajestichotel.vn

 • Đặt phòng

  Điện thoại: +84 236 3 222 999

  Fax: +84 236 3 222 998

  Email: resa@brillianthotel.vn

 • Kinh doanh và Tiếp thị

  Điện thoại: +84 236 3 222 999

  Fax: +84 236 3 222 998

  Email: smm@brillianthotel.vn

 • Ban giám đốc

  Điện thoại: +84 236 3 944 488

  Fax: +84 +84 236 3 944 488

  Email: gm@brilliantmajestichotel.vn

 • Address: 123 Ho Nghinh - Son Tra - Da Nang city

  Website: www.brilliantmajestichotel.vn